Share this item on:

BURST – We leven in bizarre tijden. De ganse Corona-problematiek heeft onze samenleving krachtig door elkaar geschud en hoe onze maatschappij eruit gaat zien in het post-Corona tijdperk blijft nog steeds koffiedik kijken. Ondertussen komen er dan ook veel vragen van onze leden binnen op het JV-secretariaat hoe het nu verder moet met judo. Tijd dus voor een Q & A met Operationeel Manager Sophie Block. 

Is er wel werk voor de federatie nu?

We willen absoluut duiden op het feit dat we als federatie misschien nog harder werken voor onze clubs, maar dat dit momenteel niet meteen onmiddellijk zichtbare resultaten oplevert. Je mag gerust zijn dat al onze collega’s niet stil hebben gezeten in deze Corona-tijd. Immers, we hebben ons nieuwe beleid 2021-2024 ingediend, zijn we onze events aan het aanpassen en hebben jullie het logo kunnen opmerken, alsook onze nieuwe huisstijl. Ondertussen hebben we tevens het hoofdstuk Zele definitief kunnen afsluiten en zijn we neergestreken in onze nieuwe kantoren te Burst (Erpe-Mere).

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inkleding van dit pand en zijn we volop bezig om de website te moderniseren, maar vooral duidelijker te maken zodanig dat iedereen vindt wat hij/zij zoekt. Hieraan gekoppeld, werken we volop aan de ‘vind jouw club’ functionaliteit aangezien we ervan overtuigd waren dat dit beter ging zijn met de nieuwe huisstijl en logo.

Weet echter dat het niet enkel een uiterlijke verandering betreft. Integendeel, door de accenten in ons beleid willen we ook elke dag een verschil maken. We zijn ons er evenwel van bewust dat dit natuurlijk niet van de ene dag op de andere kan worden gerealiseerd. Dit wordt eerder een proces dat zal worden bereikt door hard werken en consequent elke vraag en bekommernis ter harte te nemen alsook creatief te zijn om in te spelen op de vragen en noden van de clubs.

Het betreft dus niet enkel een uiterlijke verandering, met ons team werken we evenwel dagdagelijks aan een betere ondersteuning die bestaat uit een betere communicatie en gebruiksvriendelijke digitalisering. 

VJF heeft dus een kantoorpand aangekocht. Was dit wel het juiste moment?

Dit is sowieso een goede beslissing omdat we nu dit gebouw kunnen afbetalen i.p.v. maandelijkse huur op te hoesten, centjes die je sowieso niet meer terugkrijgt. Het kantoorgebouw wordt dan ook eigendom van de federatie wat op korte en lange termijn resulteert in meer budget voor onze clubs en onze judoka’s. De beslissing voor de aankoop was trouwens genomen vòòr de Corona-periode en lijkt ons nog steeds een heel goede keuze. We geven nu maandelijks evenveel uit dan we in Zele betaalden en zullen tevens een deel van het gebouw onderverhuren aan een andere Vlaamse sportfederatie. Het werd dan ook tijd om ons eigen ‘Vlaams Judohuis’ te hebben waar we iedereen met de nodige fierheid kunnen ontvangen, een plek voor onze collega’s, ons Bestuursorgaan, onze commissies en iedereen die ons komt bezoeken. Meer daarover later, maar het wordt hét hoofdkwartier van judo in Vlaanderen met respect voor het verleden en visie voor de toekomst.

Corona-tijd zette thuiswerken op de kaart. Was het niet moeilijk om de switch te maken van kantoor naar strikte thuiswerk?

We hadden net de overstap gemaakt naar een cloudoplossing waardoor we ook vanuit thuis gemakkelijk aan onze documenten kunnen. Verder maakten we reeds kennis met Teams en andere leuke toepassingen waardoor we relatief gemakkelijk onze taken konden blijven verderzetten. Ook VSF zorgde voor extra input inzake IT waardoor we qua professionalisme en werkgemak zeker niet moeten onderdoen voor een doorsnee KMO. Thuiswerken is voor onze staf een succes gebleken. Iedereen vervulde plichtsgetrouw zijn/haar taken. Hoe kan het anders, werken in de sport is een passie. Thuiswerken en online meetings resulteerden in tijdwinst en efficiëntie. Een gezonde combinatie van kantoor- en thuiswerken komt er sowieso eraan. Als sportfederatie kunnen en durven we hierin ook een pionier zijn. Geen vrees echter, zo zal er uiteraard altijd een permanentie op kantoor zijn zodat onze leden steeds bij ons terecht kunnen. 

Corona heeft ons verplicht creatief te denken. Ook bij JV?

Inderdaad. De Corona-crisis is een moment gebleken om te testen hoe creatief we zijn op zoek naar oplossingen. Hoe veerkrachtig we zijn als federatie, maar zeker ook als judo community. Welke clubs en leiders zorgen voor een positieve omwenteling door Corona? Aan elk nadeel zijn steeds voordelen verbonden. Corona dwingt ons om sneller te digitaliseren. Kijk naar de VTS-cursussen, deze kunnen deels digitaler worden. We denken dat de VTS dit nu ook begrepen heeft waardoor ze beter kunnen inspelen op de vraag van de toekomstige trainers die flexibiliteit vragen. Corona dwingt ons om na te denken over onze events en de kern van het judogebeuren. De clubs dienen creatief te zijn en hun leden te blijven aanspreken.

We zien mooie zaken en clubs trekken andere clubs met zich mee. Dit is heel mooi om te zien. Kijk maar naar de succesvolle online trainingen van JV-coach Mark van der Ham om de judoka’s vanuit hun kot actief te houden. Hoeveel kleine judoka’s waren zo fier dat ze les kregen van de trainer van onze kampioen Matthias Casse? Zeer mooi staaltje van snel inpikken op de mogelijkheden! 

Ook bij clubs zagen we prachtige initiatieven en voor het eerst zoveel zin om te delen. Hopelijk brengt dat regioclubs dichter bij elkaar waardoor ze samen meer kunnen bereiken. Synergie is hier het sleutelwoord! We zijn van mening dat door samenwerking clubs enkel sterker kunnen worden. Zo zijn er clubs die op hun eenzaam eilandje het zich moeilijk maken terwijl samenwerking met andere clubs uit de regio enkel voordelen kan hebben. Veel clubs hebben voornamelijk jongere jeugd en te weinig U15-U18 en senioren. Als de jeugd nu hun aparte dojo behouden en er vanaf U15 samen wordt getraind, zal er misschien minder drop-out zijn op deze gekende moeilijke leeftijd. Hier hopen we dat a.d.h.v. het JeugdJudoFonds de clubs mooie projecten organiseren om hierop te kunnen inspelen.

We krijgen vaak vragen zoals ‘Waarom stelt de federatie de bijdrage per lid niet uit tot einde december om de moeilijke tijd te overbruggen?’ Kan je even uitleggen?

We begrijpen maar al te goed dat de clubs vrezen voor een grotere drop-out van bestaande leden en een beperkte instroom van nieuwe leden als gevolg van de Corona-pandemie. Dat is trouwens ook de vrees van alle vechtsportfederaties. Geld teruggeven is een korte termijn oplossing. We vinden echter dat we net nu dan ook meer moeten inzetten op promotie en clubs meer moeten ondersteunen bij bepaalde events en projecten om zo toch meer kinderen aan te trekken en dit niet éénmalig, maar doorheen heel het komende sportseizoen. Zo kunnen we ook duidelijk maken dat judo op een verantwoorde manier kan worden georganiseerd met respect voor de huidige veiligheidsmaatregelen. We kunnen elk moment weer van code geel naar code oranje springen, we moeten meer dan ooit laten zien dat de clubs flexibel en veerkrachtig zijn. We hebben echt wel kunnen merken dat we met heel wat fantastische clubs zitten. 

Daarom dat we onze timing en manier goed moeten uitkiezen om effectief promotie te maken. Zomaar alles overhaast doen is geen goede zaak, we weten niet hoe lang deze situatie zal aanslepen, misschien moeten we vanaf vandaag altijd leven met deze dreigingen dat we snel moeten switchen van de ene naar de andere kleur. Daarom dat we extra willen inzetten op onze judofamilie, dat judo meer is dan een sport, dat we daar vrienden maken voor het leven en judo een levensstijl is.

Je vermeldde dat het beleid 2021-2024 net is ingediend. Wat zijn de accenten betreffende de basiswerking?

We willen elke judoka de kans geven om judo op zijn/haar niveau te kunnen beoefenen. Ook de clubs dienen we daarvoor meer tools aan te reiken om hun judoka’s de gewenste en leuke events te bieden. We zetten uiteraard verder in op gezond en ethisch sporten waar we als federatie een belangrijke taak hebben om op maat van elke doelgroep deze te allen tijde op een fijne en veilige manier hun sport te laten beleven. 

Vroeger was er voornamelijk het accent op klassieke competitie en topsport. Steeds meer zet de federatie in op laagdrempeligere events waardoor de recreatieve judoka ook een stap durft te wagen richting competitie. 

Er wordt bijgevolg gewerkt aan een systeem waardoor de judoka weet naar welk tornooi hij/zij kan gaan om op zijn/haar niveau te kunnen kampen. Dit zorgt voor meer judovreugde voor iedereen. Zo vrezen sommige (beginnende) judoka’s niet dat ze door de mat gegooid worden en is er meer instap mogelijk op alle leeftijden en niveaus.

We willen bovendien een meer persoonlijke begeleiding voor onze clubs. Er zijn nogal wat verschillende soorten clubs met hun specifieke problemen. Het is onze taak om deze eerst in kaart te brengen en gepast in te spelen op hun specifieke noden. Dit vraagt veel tijd, toch is dit volgens ons het te bewandelen pad om onze clubs te ondersteunen. Uiteraard kunnen we niet elke club een bezoek brengen. Helaas hebben we daar de mankracht niet voor.

Verder hebben we met de aanwerving van Leen Dom ingezet op Sportkaderopleidingen. Vroeger moesten onze collega’s dit er nog maar eens bijnemen. Ze hebben absoluut hun best gedaan om dit zo goed mogelijk te doen. Nu echter is er duidelijk prioriteit aan gegeven zodanig dat we continu aan deze opleidingen kunnen werken, hetgeen absoluut nodig is. Het lesgeven is veranderd en jonge judoka’s verwachten vandaag de dag een andere manier van lesgeven. Hier moeten we op inspelen. Hiermee gepaard gaande worden de leerlijnen geëvalueerd en aangepast.

Kortom, we willen afstappen van het oubollige imago ‘federatie’ met een bekijvend vingertje voor wat mag en niet mag en zo evolueren naar een heuse ‘service provider’ van onze clubs. 

In de afgelopen maanden zagen we veel berichten verschijnen van het Risicovechtsportplatform Vlaanderen. Hoe moeten we VJF daar kaderen?

Sinds de start van de Corona-problemen hebben we meer dan ooit een front gevormd met alle andere Vlaamse vechtsportfederaties. Dat heeft ons veel steun en draagvlak opgeleverd om meer antwoorden te krijgen, alsook wat meer los te krijgen bij de grote spelers, zoals Sport Vlaanderen, VSF, Ska, enz.

Dit platform geeft bovendien een groter draagvlak naar de overheid toe. In de toekomst hopen we dat we hier nog meer projecten en promotionele acties mee kunnen organiseren. Samen sterk!

We hebben tevens gemerkt dat Judo Vlaanderen nieuwe waarden naar voren schuift. Waarom net deze?

Juist. Zeer recent zijn deze waarden aangevuld. Het zijn waarden gebaseerd op onze judowaarden en waarden die we absoluut de moeite waard vonden om extra te benadrukken, m.n. respect, discipline, teamgeest, sportiviteit, moed, levenslang leren. Neem bijvoorbeeld teamgeest en moed.

Teamgeest – We vinden het belangrijk dat ondanks judo een individuele sport is, er meer accent moet worden gelegd op het team. Je kan verschillende teams vormen, mixed teams, een ploeg in de interclub, als een team trainen voor een tornooi ... Hulp krijgen van jouw judomakkers in slechte tijden, plezier hebben in goede tijden. Succes komt nooit alleen. Als je goed wordt begeleid, volgt dit door structuur, trainer, (para)medische omkadering, maar ook al je tegenstanders. Dankzij je tegenstanders word je zelf ook beter. Stilaan evolueert de judosport naar een ‘teamsport’. We moeten mee op deze kar springen om onze sport naar een nog hoger niveau van beleving te tillen. 

Iedereen steekt sowieso de armen in de lucht als we een medaille winnen op de Olympische Spelen. Toch denken er veel judoka’s vooral terug aan het EK van 1997 als hét mooiste judomoment omdat bijna iedereen van het team een medaille pakte. Het was dan ook eerder een mooie teamprestatie i.p.v. een individuele prestatie. Heel moeilijk om zo’n hoogtepunt terug te halen. Toch geloof ik dat er hard gewerkt wordt om weer meer toppers klaar te stomen. Wie kijkt er niet uit naar die uitgestelde Spelen?

Moed – We vinden het belangrijk dat iemand moed heeft om toe te geven dat hij/zij niet goed bezig is of om te zeggen dat hij/zij ergens niet mee akkoord is. We vinden dat het absoluut bespreekbaar moet zijn als het onaangenaam is voor iemand en die persoon graag iets wil zien veranderen. Vaak wordt dit pas te laat besproken. Door een open communicatie kom je als persoon, maar ook als team veel verder.

Als federatie moet je bijvoorbeeld durven toegeven waar het beter kan door te luisteren naar de judoliefhebbers, de clubs en de judoka’s en vervolgens de moed hebben om desnoods bepaalde zaken aan te passen. Ik denk persoonlijk dat we dit nu reeds meer doen. Uiteraard zijn er nog veel werkpunten. Laten we zeggen dat we nog genoeg projecten in het vooruitzicht hebben. Het is wel aangenaam om met zo’n geëngageerd en gemotiveerd team hieraan te werken. Elke collega heeft zijn/haar taak en draagt zijn/haar steentje bij. 

Ik kijk ernaar uit om ‘vollenbak’ te werken in de komende beleidsperiode aan onze visie, een community creëren waar elke judoka en club zich thuisvoelt. Het zou fijn zijn als onze leden dit na vier jaar inderdaad echt kunnen merken en voelen.

Ik wil alvast alle clubs en judoka’s bedanken voor hun doorzetting in deze moeilijke tijden en wens hen veel plezier op de tatami. 

Nog een laatste tip om af te sluiten?

Heb je een probleem of een vraag? Mail of telefoneer ons … sowieso luisteren we. Moet je eens proberen.

 

Christian Pierre,

Media & Communicatie

 

 

Sponsoren

Sponsoren